Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου μας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, που έγινε στην Τρίπολη στις 12 Δεκεμβρίου 2013 και στις αρχαιρεσίες που έγιναν εκλέχτηκαν οι:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 • Βασίλειος Δημητρίου Γκουσιάκης
 • Γεώργιος Παναγιώτη Μπαλάσης
 • Νικόλαος Κων/νου Μπαλάσης
 • Παναγιώτης Δημητρίου Μπαλάσης
 • Ευάγγελος Μαρίνη Μπέριος
 • Μιχάλης Χρήστου Τσίρμπας
 • Αθανασία Μιχάλη Τσίρμπα-Ψαρρά

 

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

 • Αγγελής Δημητρίου Γκουσιάκης
 • Φανή  Κωστοπούλου
 • Καλομοίρα  Βεργέτη


Στη συνεδρίαση που έγινε την ίδια μέρα, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε ως εξής:

 • Νικόλαος Κων/νου Μπαλάσης, Πρόεδρος
 • Γεώργιος Παναγιώτη Μπαλάσης, Αντιπρόεδρος
 • Μιχάλης Χρήστου Τσίρμπας, Γενικός Γραμματέας
 • Ευάγγελος Μαρίνη Μπέριος, Ειδικός Γραμματέας
 • Παναγιώτης Δημητρίου Μπαλάσης, Ταμίας
 • Βασίλειος Δημητρίου Γκουσιάκης, Οργανωτικός Γραμματέας
 • Αθανασία Μιχάλη  Τσίρμπα-Ψαρρά, Αναπληρωτής Ταμίας


Η Εξελεγκτική Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 • Φανή Κωστοπούλου, Πρόεδρος
 • Αγγελής Δ. Γκουσιάκης, Γραμματέας
 • Καλομοίρα Βεργέτη, Μέλος


Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ε.Ε. λήγει το Δεκέμβριο του 2016.



Επιστροφή