Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου μας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, που έγινε στην Τρίπολη στις 02 Δεκεμβρίου 2019 και στις αρχαιρεσίες που έγιναν εκλέχτηκαν οι:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 • Χρήστος Ιωάννη Γκουσιάκης
 • Αντωνία Δημητρίου Παπαγεωργίου
 • Νικόλαος Κων/νου Μπαλάσης
 • Παναγιώτης Δημητρίου Μπαλάσης
 • Φωτεινή Βασιλείου Γκουσιάκη
 • Μιχάλης Χρήστου Τσίρμπας
 • Αθανασία Μιχάλη Τσίρμπα-Ψαρρά


Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

 • Αγγελής Δημητρίου Γκουσιάκης
 • Φανή Κωστοπούλου
 • Καλομοίρα Βεργέτη


Στη συνεδρίαση που έγινε την ίδια μέρα, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε ως εξής:

 • Νικόλαος Κων/νου Μπαλάσης, Πρόεδρος
 • Αντωνία Δημητρίου Παπαγεωργίου, Αντιπρόεδρος
 • Μιχάλης Χρήστου Τσίρμπας, Γενικός Γραμματέας
 • Χρήστος Ιωάννη Γκουσιάκη, Ειδικός Γραμματέας
 • Παναγιώτης Δημητρίου Μπαλάσης, Ταμίας
 • Φωτεινή Βασιλείου Γκουσιάκη, Οργανωτικός Γραμματέας
 • Αθανασία Μιχάλη Τσίρμπα-Ψαρρά, Αναπληρωτής Ταμίας – Υπεύθυνος Τύπου


Η Εξελεγκτική Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 • Αγγελής Δ. Γκουσιάκης, Πρόεδρος
 • Φανή Κωστοπούλου, Γραμματέας
 • Καλομοίρα Βεργέτη, Μέλος


Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ε.Ε. λήγει το Δεκέμβριο του 2022.Επιστροφή