Το πρώτο προσωρινό Δ.Σ.

Ο  Σύλλογός μας ιδρύθηκε το 2001 και η κατάθεση του πρώτου Καταστατικού, με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΠΟΥΛΙΑΡΙΤΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ», έγινε στις 10 Μαΐου 2001, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Τριπόλεως και εγκρίθηκε  με την αριθ. 125/31-7-2001 απόφασή του. Είναι δε καταχωρημένο με αύξοντα αριθμό Μητρώου 787.

Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείτο από τους: 

  • Νικόλαο Κων/νου Μπαλάση, Πρόεδρο
  • Δημήτριο Μαρίνη Μπέριο, Αντιπρόεδρο
  • Χρήστο Ιωάννου Γκουσιάκη, Γενικό Γραμματέα
  • Αντωνία Δημητρίου Παπαγεωργίου, Ταμία 
  • Γεώργιο Αγγελή Τσίρμπα, Ειδικό Γραμματέα


Επιστροφή