Δημοτικά Νέα

Στις 25 Οκτωβρίου 2011, παραιτήθηκε από τη θέση του Αντιδημάρχου, ο μέχρι τότε Αντιδήμαρχος Γορτυνίας και πρώην Δήμαρχος Βυτίνας, Γιάννης Σακελλαρίου  και ανεξαρτητοποιήθηκε. Υπόβοσκε κόντρα, πολύ καιρό, κόντρα μεταξύ Σακελλαρίου και Δημάρχου, που πριν λίγο καιρό τον είχε παροπλίσει  αφαιρώντας του την αρμοδιότητα για τη  Δημοτική Ενότητα Βυτίνας και τα οικονομικά....εξορίζοντάς τον, αφού δεν μπορούσε να τον παραιτήσει, στην Κοντοβάζαινα...επί θεμάτων για αλλοδαπούς!!!!!


Παραιτήθηκε επίσης ο  Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, Γιώργος Κανελλόπουλος, από την παράταξη του κ. Αποσκίτη.

Μέσα στους πρώτους δέκα μήνες, δυστυχώς, στο Δήμο Γορτυνίας, είχαμε δύο παραιτήσεις Αντιδημάρχων και δύο παραιτήσεις Δημοτικών Συμβούλων της παράταξης του Δημάρχου και την παραίτηση του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Με λίγα λόγια ο Δήμος Γορτυνίας παρουσιάζει εικόνα αποσύνθεσης, με παραιτήσεις, ύβρεις, αποχωρήσεις από τις συνεδριάσεις των παρατάξεων, μικρή προσέλευση Δημοτικών Συμβούλων και Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων, στις συνεδριάσεις.

 


Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γορτυνίας

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γορτυνίας στις 20/9/2011, οι κυριότερες αποφάσεις που έλαβε είναι οι παρακάτω:

 

 • Ενέκρινε την διάθεση πίστωσης 6.963 ευρώ για την πληρωμή του έργου: «Διάστρωση γηπέδου Τ.Δ, Ράφτη (συνεχιζόμενο)».
 • Ενέκρινε πίστωση 28.271 ευρώ για εξόφληση του έργου: «Καθαρισμός - ανάδειξη Αρχαιολογικών χώρων» (από πιστώσεις προγράμματος "Θησέα" και ιδίους πόρους).
 • Ενέκρινε πίστωση 7.749 ευρώ για την εκτέλεση της εργασίας «Επικαιροποίηοη της μελέτης αποκατάστασης Πύργου Πλαπούτα και προετοιμασία φακέλου για ένταξη στο ΕΣΠΑ».
 • Ενέκρινε πίστωση 15.950 ευρώ, για την εκτέλεση της εργασίας: «Επαναβαφή Δημοτικών Καταστημάτων Δήμου Γορτυνίας» .
 • Ενέκρινε πίστωση και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης του έργου: «Κατασκευή μπάρων ασφαλείας στην Τ.Κ. Λαγκαδιών» (οικισμούς Προφ. Ηλία και Αγίου Νικολάου).
 • Ενέκρινε πίστωση και καθορισμό εκτέλεσης και ανάθεσης του έργου: "Αντικατάσταση εξωτερικών Δικτύων ύδρευσης από Σιταριά έως δεξαμενή Τ.Κ, Οχθίων», προϋπολογισμού 6.885 ευρώ (κατά πλειοψηφία).
 • Ενέκρινε πίστωση για την εκτέλεση του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Λυκούρεση» 4.660 ευρώ (αφορά τμήμα δρόμου προς Νεκροταφείο).
 • Ενέκρινε πίστωση για την εκτέλεση του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Λιβαδακίου, προϋπολογισμού 4.670 ευρώ (αφορά τμήμα δρόμου προς Νεκροταφείο).
 • Επίσης με απόφαση του Δημάρχου εγκρίθηκε η δέσμευση πιστώσεων για τα παρακάτω έργα:
 • Διαπλάτυνση κεντρικού δρόμου Δημητσάνας, προϋπολογισμού 10.466 ευρώ
 • Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Καμενίτσας, προϋπολογισμού 28.625 ευρώ (συνεχιζόμενο).
 • Οδοποιία και επισκευή τοίχων αντιστήριξης στις Τ.Κ. Ζυγοβιστίου, Μελισσόπετρας, Παναγιάς, Ράδου , Ριζοσπηλιάς και τους οικισμούς Μάρκου και Βλόγγο Δ.Ε. Δημητσάνας προϋπολογισμού 25.784 ευρώ (συνεχιζόμενο).
 • Ανακαίνιση - αναβάθμιση Δημ. Σχολείου Βαλτεσινίκου προϋπολογισμού 17.825 ευρώ.


Επιστροφή