Αρχική / Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Πρώτο Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο

Το Πρώτο Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο

Ο  Σύλλογός μας ιδρύθηκε το 2001 και η κατάθεση του πρώτου Καταστατικού, με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΠΟΥΛΙΑΡΙΤΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ», έγινε στις 10 Μαΐου 2001, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Τριπόλεως και εγκρίθηκε  με την αριθ. 125/31-7-2001 απόφασή του. Είναι δε καταχωρημένο με αύξοντα αριθμό Μητρώου 787.

Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείτο από τους:

 • Νικόλαο Κων/νου Μπαλάση, Πρόεδρο
 • Δημήτριο Μαρίνη Μπέριο, Αντιπρόεδρο
 • Χρήστο Ιωάννου Γκουσιάκη, Γενικό Γραμματέα
 • Αντωνία Δημητρίου Παπαγεωργίου, Ταμία
 • Γεώργιο Αγγελή Τσίρμπα, Ειδικό Γραμματέα

Προηγούμενα Δοικητικά Συμβούλια

Προηγούμενα Δοικητικά Συμβούλια

1. Στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, που έγινε στην Τρίπολη, στις 24 Οκτωβρίου 2001 και στις αρχαιρεσίες που έγιναν εκλέχτηκαν οι:

Τακτικά μέλη:

 • Νικόλαος Κων/νου Μπαλάσης
 • Χρήστος Ιωάννου Γκουσιάκης
 • Αντωνία Δημητρίου Παπαγεωργίου
 • Δημήτριος Μαρίνη Μπέριος  
 • Γεώργιος Αγγελή Τσίρμπας.

Αναπληρωματικά μέλη:

 • Ιωάννης Μιχαήλ Γκουσιάκης  
 • Γεώργιος Παναγιώτη Μπαλάσης.

Εξελεγκτική Επιτροπή:

 • Παναγιώτης Δημητρίου Μπαλάσης
 • Γιαννούλα Κων/νου Αποστολοπούλου 
 • Αγγελής Δημητρίου Γκουσιάκης. 

Στη συνεδρίαση, που έγινε την ίδια μέρα, το πρώτο  Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 • Νικόλαος Κων/νου Μπαλάσης, Πρόεδρος
 • Δημήτριος Μαρίνη Μπέριος, Αντιπρόεδρος
 • Χρήστος Ιωάννου Γκουσιάκης, Γενικός Γραμματέας
 • Αντωνία Δημητρίου Παπαγεωργίου, Ταμίας
 • Γεώργιος Αγγελή Τσίρμπας, Ειδικός Γραμματέας

 Η Εξελεγκτική Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 • Παναγιώτης Δημητρίου Μπαλάσης, Πρόεδρος
 • Αγγελής Δημητρίου Γκουσιάκης, Μέλος 
 • Γιαννούλα Κων/νου Αποστολοπούλου, Μέλος

2. Στην  τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, που έγινε στην Τρίπολη, στις  19 Δεκεμβρίου 2003 και στις αρχαιρεσίες που έγιναν εκλέχτηκαν οι: 

Τακτικά μέλη:

 • Βασίλειος Δημητρίου Γκουσιάκης
 • Χρήστος Ιωάννου Γκουσιάκης
 • Γεώργιος Παναγιώτη Μπαλάσης
 • Νικόλαος Κων/νου Μπαλάσης
 • Γεώργιος Αγγελή Τσίρμπας 

Αναπληρωματικά μέλη:

 • Δημήτριος Μαρίνη Μπέριος
 • Παναγιώτης Δημητρίου Μπαλάσης 

Εξελεγκτική Επιτροπή:

 • Αγγελής Δημητρίου Γκουσιάκης
 • Γιαννούλα Κων/νου Αποστολοπούλου
 • Γεώργιος Αγγελή Μπαλάσης 

Αναπληρωματικό Μέλος:

 • Δήμητρα Δημητρίου Γκουσιάκη 

Στη συνεδρίαση που έγινε στις 20 Δεκεμβρίου 2003, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής: 

Διοικητικό Συμβούλιο:

 • Νικόλαος Κων/νου Μπαλάσης Πρόεδρος
 • Γεώργιος Παναγιώτη Μπαλάσης, Αντιπρόεδρος
 • Χρήστος Ιωάννου Γκουσιάκης, Γενικός Γραμματέας
 • Βασίλειος Δημητρίου Γκουσιάκης, Ταμίας
 • Γεώργιος Αγγελή Τσίρμπας, Ειδικός Γραμματέας 

Εξελεγκτική Επιτροπή:

 • Αγγελής Δημητρίου Γκουσιάκης, Πρόεδρος
 • Γιαννούλα Κων/νου Αποστολοπούλου, Μέλος 
 • Γεώργιος Αγγελή Μπαλάσης, Μέλος 

 3. Στην  τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, που έγινε στην Τρίπολη, στις  15 Δεκεμβρίου 2005 και στις αρχαιρεσίες που έγιναν εκλέχτηκαν οι: 

Τακτικά μέλη:

 • Βασίλειος Δημητρίου Γκουσιάκης
 • Ευάγγελος Μαρίνη Μπέριος
 •  Γεώργιος Παναγιώτη Μπαλάσης
 •  Νικόλαος Κων/νου Μπαλάσης
 •  Νικόλαος Αγγελή Μπαλάσης 

Αναπληρωματικά μέλη:

 • Δημήτριος Μαρίνη Μπέριος
 • Χρήστος Ιωάννου Γκουσιάκης 

Εξελεγκτική Επιτροπή:

 • Παναγιώτης Δημητρίου Μπαλάσης
 • Γιαννούλα Κων/νου Αποστολοπούλου
 • Γεώργιος Αγγελή Μπαλάσης 

Αναπληρωματικό Μέλος:

 • Αντωνία Δημητρίου Παπαγεωργίου

Στη συνεδρίαση που έγινε στις 15 Δεκεμβρίου 2005, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής: 

Διοικητικό Συμβούλιο:

 • Νικόλαος Κων/νου Μπαλάσης Πρόεδρος
 • Γεώργιος Παναγιώτη Μπαλάσης, Αντιπρόεδρος
 • Βασίλειος Δημητρίου Γκουσιάκης , Γενικός Γραμματέας
 • Ευάγγελος Μαρίνη Μπέριος, Ταμίας
 • Νικόλαος Αγγελή Μπαλάσης, Ειδικός Γραμματέας 

Εξελεγκτική Επιτροπή:

 • Παναγιώτης Δημητρίου Μπαλάσης, Πρόεδρος
 • Γιαννούλα Κων/νου Αποστολοπούλου, Μέλος 
 • Γεώργιος Αγγελή Μπαλάσης, Μέλος

4. Στις 14 Δεκεμβρίου 2007, έγινε τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου μας και η μετονομασία του σε «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΠΟΥΛΙΑΡΙΤΩΝ» και η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τριετής και το Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι επταμελές. Στην  τακτική ΓενικήΣυνέλευση του Συλλόγου, που έγινε στην Τρίπολη την ίδια ημέρα  και στις αρχαιρεσίες που έγιναν εκλέχτηκαν οι:

Τακτικά μέλη:

 • Βασίλειος Δημητρίου Γκουσιάκης
 • Ευάγγελος Μαρίνη Μπέριος
 • Γεώργιος Παναγιώτη Μπαλάσης
 • Νικόλαος Κων/νου Μπαλάσης 
 • Ιωάννης Μιχαήλ Γκουσιάκης  

Αναπληρωματικά μέλη:

 • Ιωάννης Δημητρίου Μπαλάσης 
 • Γεώργιος Αγγελή Τσίρμπας
 • Δημήτριος Μαρίνη Μπέριος
 • Χρήστος Ιωάννου Γκουσιάκης 

Εξελεγκτική Επιτροπή:

 • Παναγιώτης Δημητρίου Μπαλάσης
 • Νικόλαος Μιχαήλ Γκουσιάκης
 • Νικόλαος Αγγελή Μπαλάσης 

Αναπληρωματικό Μέλος:

 • Αντωνία Δημητρίου Παπαγεωργίου.

 Στη συνεδρίαση που έγινε στις 15 Δεκεμβρίου 2007, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:

 Εξελεγκτική Επιτροπή:

 • Παναγιώτης Δημητρίου Μπαλάσης, Πρόεδρος
 • Νικόλαος Μιχαήλ Γκουσιάκης, Μέλος 
 • Νικόλαος Αγγελή Μπαλάσης, Μέλος

Με την ψήφιση της τροποποίησης του Καταστατικού, από το Μονομελές Πρωτοδικείο Τριπόλεως,τα δύο πρώτα αναπληρωματικά μέλη έγιναν τακτικά και στις  24 Απριλίου 2007, με το αριθ. 4/24-4-2007, πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, έγινε ανασυγκρότηση του ως εξής: 

Διοικητικό Συμβούλιο:

 • Νικόλαος Κων/νου Μπαλάσης Πρόεδρος
 • Ιωάννης Μιχαήλ Γκουσιάκης, Αντιπρόεδρος
 • Ευάγγελος Μαρίνη Μπέριος, Γενικός Γραμματέας
 • Βασίλειος Δημητρίου Γκουσιάκης, Ταμίας
 • Γεώργιος Παναγιώτη Μπαλάσης, Ειδικός Γραμματέας
 • Ιωάννης Δημητρίου Μπαλάσης, Οργανωτικός Γραμματέας
 • Γεώργιος Αγγελή Τσίρμπας, Αναπληρωτής ταμίας-Υπεύθυνος Τύπου

5. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, που έγινε στην Τρίπολη, στις 10 Δεκεμβρίου 2010 και στις αρχαιρεσίες που έγιναν εκλέχτηκαν οι:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 • Βασίλειος Δημητρίου Γκουσιάκης
 • Γεώργιος Παναγιώτη Μπαλάσης
 • Νικόλαος Κων/νου Μπαλάσης
 • Παναγιώτης Δημητρίου Μπαλάσης
 • Ευάγγελος Μαρίνη Μπέριος
 • Μιχάλης Χρήστου Τσίρμπας
 • Αθανασία Μιχάλη Τσίρμπα -Ψαρρά

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

 • Αγγελής Δημητρίου Γκουσιάκης
 • Φανή Κωστοπούλου
 • Γεώργιος Αγγελή Τσίρμπας 

Στη συνεδρίαση, που έγινε την ίδια μέρα, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 • Νικόλαος Κων/νου Μπαλάσης, Πρόεδρος
 • Γεώργιος Παναγιώτη Μπαλάσης, Αντιπρόεδρος
 • Ευάγγελος Μαρίνη Μπέριος, Γενικός Γραμματέας
 • Βασίλειος Δημητρίου Γκουσιάκης, Ταμίας
 • Μιχάλης Χρήστου Τσίρμπας, Ειδικός Γραμματέας
 • Αθανασία Μιχάλη Τσίρμπα-Ψαρρά, Οργανωτικός Γραμματέας
 • Παναγιώτης Δημητρίου Μπαλάσης, Αναπληρωτής Ταμίας.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 • Κωστοπούλου Φανή, Πρόεδρος
 • Αγγελής Δημητρίου Γκουσιάκης, Γραμματέας
 • Γεώργιος Αγγελή Τσίρμπας, Μέλος.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει το Δεκέμβριο του 2013.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, που έγινε στην Τρίπολη στις 12 Δεκεμβρίου 2013 και στις αρχαιρεσίες που έγιναν εκλέχτηκαν οι:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 • Βασίλειος Δημητρίου Γκουσιάκης
 • Γεώργιος Παναγιώτη Μπαλάσης
 • Νικόλαος Κων/νου Μπαλάσης
 • Παναγιώτης Δημητρίου Μπαλάσης
 • Ευάγγελος Μαρίνη Μπέριος
 • Μιχάλης Χρήστου Τσίρμπας
 • Αθανασία Μιχάλη Τσίρμπα-Ψαρρά

 Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

 • Αγγελής Δημητρίου Γκουσιάκης
 • Φανή  Κωστοπούλου
 • Καλομοίρα  Βεργέτη

Στη συνεδρίαση που έγινε την ίδια μέρα, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε ως εξής:

 • Νικόλαος Κων/νου Μπαλάσης, Πρόεδρος
 • Γεώργιος Παναγιώτη Μπαλάσης, Αντιπρόεδρος
 • Μιχάλης Χρήστου Τσίρμπας, Γενικός Γραμματέας
 • Ευάγγελος Μαρίνη Μπέριος, Ειδικός Γραμματέας
 • Παναγιώτης Δημητρίου Μπαλάσης, Ταμίας
 • Βασίλειος Δημητρίου Γκουσιάκης, Οργανωτικός Γραμματέας
 • Αθανασία Μιχάλη  Τσίρμπα-Ψαρρά, Αναπληρωτής Ταμίας

Η Εξελεγκτική Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 • Φανή Κωστοπούλου, Πρόεδρος
 • Αγγελής Δ. Γκουσιάκης, Γραμματέας
 • Καλομοίρα Βεργέτη, Μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ε.Ε. λήγει το Δεκέμβριο του 2016.