Αρχική / Εγκαίνια / Εγκαίνια του Πνευματικού Κέντρου του Χωριού μας

Εγκαίνια του Πνευματικού Κέντρου του Χωριού μας

Στις 25 Ιουλίου 2004, ανήμερα στη γιορτή της Αγίας Άννας, στις 10.00 π.μ.. έγιναν τα εγκαίνια του Πνευματικού μας Κέντρου, που έγινε με πρωτοβουλία και ευθύνη του Συλλόγου μας. Παρευρέθηκε το σύνολο των συγχωριανών μας, με λίγες απουσίες λόγω του πένθους και πολλοί φίλοι του χωριού μας από τα γύρω χωριά.

Μετά τη θεία Λειτουρ­γία, όπου χοροστάτησαν και συλλειτούργησαν οι: παπα-Χαράλαμπος Πετρόπουλος, παπα-Παναγιώτης (Μάκης) Πετρόπουλος, ο παπα-Γιώργης Πετρόπουλος και ο παπα-Γιάννης Βεργέτης και αφού προηγήθη αρ­τοκλασία έγινε η περιφο­ρά της εικόνας της Αγί­ας Άννας.

Στη συνέχεια και πα­ρουσία του Δημάρχου Τροπαίων κ. Παπασταματίου έγιναν τα εγκαίνια του Πνευματικού μας Κέντρου.

Παίρνοντας το λόγο ο Πρόεδρος του Συλλό­γου μας, Νικόλαος Μπαλάσης, αναφέρθηκε στη μόλις 2,5 ετών ζωή του Συλλόγου και το κοινωνικό, πολιτιστικό και εξωραϊστικό έργο που έχει γίνει σ’αυτό το σύντομο διάστημα. Ανα­φέρθηκε στην απόφα­ση του Συλλόγου για κατασκευή Πνευματικού Κέντρου που σαν «λόγια του αέρα» φάνταζε αυτή η πρόταση του Συλλόγου και ίσως εύκολα κάποιοι, χαρακτήρισαν τα μέλη του Δ.Σ. ως ‘τρελούς» ή «αιθεροβάμονες», όταν χωρίς δραχμή κάνεις μεγαλόπνοα σχέδια. Εί­ναι γνώρισμα της φυλής μας να ξεκινάς από το πουθενά και να πετυχαί­νεις, κυρίως χάρις στην επιμονή, υπομονή και πάνω απ’όλα την ενό­τητα.

Το Πνευ­ματικό Κέντρο έγινε μέσα στο 2003. Οι ερ­γασίες άρχισαν τον Απρίλιο 2003 και το Φε­βρουάριο του 2004 χρησιμο­ποιήθηκε για μνημόσυνα. Το κόστος του με­γάλο. Ιδιαίτερη μνεία έκα­νε, ο Πρόεδρος στη δωρεά του οικοπέδου, από το Μαρίνη Μπέριο, που αποτέλεσε τη βάση για ξεκίνημα. Ευχαρίστησε το Γεώργιο Ευσταθίου Τσίρμπα, για τη σημαντική βοήθειά του, το Δήμο Τροπαίων για την ενίσ­χυση της εκδήλωσης των εγκαινίων με το ποσό των 800€, τον Υφυπουργό Πολιτισμού κ. Τατούλη, για τη βοήθειά του, στην επιχορήγηση, με το ποσό των3.000€, του Συλλόγου μας και όλους όσους οικονομικά, εργασιακά αλλά και ηθικά βοήθησαν στην ανέγερση του Πνευματικού μας κέντρου.

Ανακοίνωσε ακόμα ότι αντί για ταμπέλα, αναρτή­θηκε στο εσωτερικό της αίθουσας κάδρο – περγαμηνή, με το παρακά­τω περιεχόμενο:

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΠΟΥΛΙΑΡΙΤΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Το παρόν Πνευ­ματικό Κέντρο ανεγέρθηκε με πρωτοβουλία και ευθύνη του Συλλόγου Μπουλιαριτών Τρί­πολης, το έτος 2003.

Το οικόπεδο στο οποίο έχει ανεγερ­θεί, είναι δωρεά του Μαρίνη Αγγε­λή Μπέριου, εις μνήμη των γονέων του Αγγελή και Μαριγώς και της συζύγου του Γεωργίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μπουλιαριτών Τρίπολης ευχαριστεί όλους όσους, με οποιαδ­ήποτε τρόπο, βοήθησαν στην ανέγερση της παρού­σας αίθουσας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο.»

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Δήμαρχος Τροπαίων κ. Παπασταματίου, ο οποίος αφού χαιρέτησε τους παρευρισκομένους, εξήρε το έργο του Συλλόγου.

Στο τέλος της εκδήλωσης πήρε το λόγο και ο εκ­παιδευτικός τέως σχολικός σύμ­βουλος και πρόε­δρος του Συλλόγου Λευκοχωριτών (Ρεκουνικωτών) κ. Δημήτριος Καρδαράκος, ο οποίος αναφέρ­θηκε με κολακευ­τικά λόγια στο Σύλλογο, σε άτο­μα του χωριού μας, αλλά και στην πανοραμική θέα του χωριού μας, με τη λίμνη στα πόδια του (με τα πολλά φιόρδ όπως χαρακτηριστικά είπε) και το Χελμό στα βόρεια.

Στο τέλος, ο Σύλλογος πρόσφερε σ’όλους τους παρευρισκομένους δωρεάν καλοψημένη γουρνοπούλα, σαλάτα, τυρί, αναψυκτικά και άφθονες μπίρε­ς και κρασί. Ήταν μια εκδήλωση πολύ ωραία. Τη χαρά και την ικανοποίηση των παρευρισκομένων την είδα­με στα μάτια τους, αλλά και τη νιώσαμε στα λόγια τους. Έλειπε το κλαρίνο, το γλέντι… ο χορός… όμως οι πολλοί θάνατοι συγχωριανών μας, το τελευταίο διάστημα δεν επέτρεπε κάτι τέτοιο.